Algarheim - Jessheim

Rute nr: 867

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne sykkelruta starter på Algarheim. Hit kommer det sykkelruter fra Nordkisa (rute 869) og Vormsund (rute 868). Starten går fra krysset mellom Kisavegen og Gamle Algarheimsveg (ved sykkelskiltet).

Ruta kan deles i to deler. Første del går på Gamle Algarheimsveg - siste del på gang- og sykkelvei langs Algarheimsvegen. Gamle Algarheimsveg er, som navnet sier, den gamle veien mellom Jessheim og Algarheim. Vel en kilometer av den strekningen du skal sykle, er en fredelig turvei som går gjennom et område med skog. Men først sykler du et lite stykke gjennom bebyggelsen.

Etter "skogsturen", kommer du inn langs Algarheimsvegen ved Åsmoen. Her holder du til høyre. Nå er det strake veien over sletta fram til Jessheim. Du krysser Hovedbanen, og i rundkjøringen tar du til høyre, ned til rundkjøringen ved jernbanestasjonen (Furusethgata/Ringvegen). Her ender vår rute.

Vil du videre herfra på sykkelen, kan du f.eks. velge rute 865, som går nordover til Liekrysset. Rute 864 går til Gardermoen, mens rute 872 ender på Holtersaga - ved inngangen til Romeriksåsene.

Det er også to andre av Markadatabasens ruter som kan velges. Fra rundkjøringen knapt en kilometer før Jessheim - ved Skogmo - kan du ta til høyre i Jessheimvegen, og følge rute 866 til Nordkisa. På motsatt side av Algarheimsvegen går rute 873 i sørlig retning - til Kløfta. Mulighetene er mange på Romerikssletta!Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
390 Gjennom skogen til Nordkisa Jessheim Jessheim 18.9
461 Romerikssletta rundt Nordkisa Nordkisa 57.9