Hauketo - Klemetsrud

Rute nr: 886
Område: Sørmarka
Lengde: 3.5 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Sykkelruta starter ved jernbanestasjonen på Hauketo. Herfra sykler du først litt nordover, opp på ei bru, og krysser Nedre Prinsdals vei. Ved enden av brua sykler du rett fram og ned mot Ljabruveien. Den skal du følge videre.

Ruta går på en gang- og sykkelvei som først går like ved bilveien, men som etter hvert er lagt et godt stykke unna bilenes trasé. Mellom disse to traseene renner Gjersrudbekken.

De to første kilometerne er det jevn stigning. Litt etter at veien har flatet ut, krysser du under E6, og kommer fram til det store krysset på Klemetsrud. Dermed er du inne på Enebakkveien.

På venstre side av veien, rett etter krysset, ligger Klemetsrud skole. Her kan du ta av til venstre mot Grønmo (rute 342) og Dal/Brenna (rute 885).

Men vår rute fortsetter videre langs Enebakkveien - til krysset mellom Enebakkveien og Maurtuveien. Herfra går rute 360 videre til Sandbakken, mens rute 350 går inn Maurtuveien i retning Myrer.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
459 Fra Bunnefjorden til skogen Kolbotn Kolbotn 28.1

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Hauketo