Hauketo - Skullerudstua [Ljanselva miljøpark]

Rute nr: 888
Område: Sørmarka
Lengde: 4.6 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Ljanselva miljøpark er et spennende og flott naturområde. Elva er livsnerven i et variert natur- og kulturlandskap, med tett løvskog, åpen barskog og frodig «urskog» - med et unikt biologisk mangefold. Et inntil 100 meter bredt belte langs elva er vernet - som fri- og naturvernområder.

Denne sykkelruta gir deg mulighet til å bli kjent med områdene langs Ljanselva. Ruta går oppover gjennom Ljanselvdalen, delvis på turvei i skogen, delvis på sti og delvis på bilvei.

Det er en sykkelrute med en god del stigning - fra ca. 60 moh. til vel 120 moh. etter et par kilometer med hovedsaklig oppoverbakke.

Utgangspunktet er Hauketo stasjon. Du sykler først litt nordover på gang- og sykkelvei langs Nedre Prinsdals vei. Når sistnevnte vei dreier mot høyre, følger du sykkeltraseen mot venstre, forbi Ljabru, som går over Ljanselva. Steinhvelvbrua ble bygget omkring år 1800. Selv om den er gammel, tåler den godt dagens tungtrafikk. Den holdes oppe ved at stein presses mot hverandre i en bue.

Straks er du framme ved Ljabruveien, som du krysser. Videre tar du svakt mot høyre, du sykler inn foran en kiosk og på grusvei inn i skogen. Her finner du en tavle med informasjon om Ljanselva miljøpark. Det kan være nyttig å se litt på den, før turen går videre. Etter ca. en halv kilometer deler turveien seg. Rute 887 tar av til høyre og inn på en bilvei, i retning Mortensrud og Dal/Brenna.

Men vår rute fortsetter videre gjennom miljøparken - i området ved Engersbråtan. Her inne i skogen er det stille og rolig. Ljanselva renner et stykke lenger nede, på venstre side. Du ser den ikke herfra, men det går an å ta avstikkere på stier.

Etter en drøy kilometer på grusveien, kommer du inn på Stenbråtveien, og tar til venstre. Ca. 600 meter senere er du oppe i omtrent samme høyde som rutas endepunkt. Men før du er framme, skal du litt nedover, og tettere innpå elva.

I en venstresving tar du av mot venstre, ned en bakke. Dette er Frostveien. Etter en lang, nesten rett strekning, tar du så til høyre, inn Rådyrstien. Fra enden av denne veien kommer du inn på en turvei som ble anlagt i 2019.

Etter 250 meter deler veien seg rett før ei bru. Hold til høyre her. Snart kommer du inn på en flott ”boardwalk” som erstatter den gamle bordgangen som kunne ligge en halv meter under vann ved flom.

Du fortsetter på den etterhvert asfalterte turveien som fører deg trygt under motorveien rett sør for Skullerudkrysset, og du sykler inn i Smedveien.

Du befinner deg nå i Skulleruddumpa. På venstre side ser du en stor parkeringsplass – og et skilt forteller at det i tidligere tider lå en husmannsplass her som bar navnet Dritut.

Nå legger du alt som heter trafikk og støy bak deg, og tar fatt på siste del av ruta. Oppe i bakken på venstre side ser du Sagstua, og når veien deler seg, holder du til venstre. Straks får du den idylliske Sagdammen på høyre side.

Den har fått sitt navn fordi det en gang var en sag her som tilhørte Skullerud gård. Miljøprosjekt Ljanselva har bidratt til at Sagdammen er blitt rekonstruert. Ta gjerne en pause her, se på informasjonsskilt og kart, og gjør deg kjent med dette flotte naturområdet! Benker og bord er satt opp.

Så tråkker du du deg opp de siste bakkene, og tar farvel med Ljanselva idet du svinger til venstre, opp til Skullerudstua. Fra krysset ved skiltstaken kan turen fortsette rett fram i rute 884 til Dal/Brenna, eller du kan ta til høyre, og komme til Rustadsaga i rute 451 eller til Sør-Elvåga via Fjellstadbakken i rute 880.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
481 Hjemover langs Ljanselva Skullerudstua Skullerudstua 23.3

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Hauketo