Kolbotn - Hvervenbukta

Rute nr: 893
Område: Sørmarka
Lengde: 3.4 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Utgangspunktet for denne sykkelruta er Kolbotnveien, ved Kolbotn stasjon. Herfra sykler du først nordover, og tar til venstre på brua over jernbanesporene. Videre skal du i nordvestlig retning, og følger i hovedsak fylkesvei 152. Det er en veldig bra sykkelvei du skal ut på - det er delvis separat gang- og sykkelvei langs bilveien og delvis en turvei gjennom skogen. Og den er godt skiltet.

Du sykler rett fram i rundkjøringen, og følger gang- og sykkelveien forbi Pyramiden, en aktivitetspark for ungdom. Du fortsetter gjennom en undergang, og så er det bare å "cruise" nedover på en bred og flott trasé for syklister - ja, her er gang- og sykkelveien så bred at gående og syklende har hvert sitt felt.

Knappe 1,5 kilometer fra start, i en rundkjøring ved Mastemyr, krysser du over på motsatt side av bilveien, og fortsetter i en trasé som etter hvert skiller lag med bilveien. Helt fra Kolbotn og hit går det svakt nedover. Etter en liten strekning i oppoverbakke gjennom skogen, tar du til venstre, på bru over Mosseveien (E18).

Nå gjenstår en kilometer gjennom skog, og mot slutten går det forholdsvis bratt ned lia til Ljansbrukveien, som er bilvei. Framfor deg har du Hvervenbukta, en flott badestrand ved Bunnefjorden - godt opparbeidet og tilrettelagt for besøkende. Du tar til høyre, og så ender ruta straks ved busstoppet/parkeringsplassen.

Herfra kan du sykle videre nordover langs stranda, på turveien mot Fiskevollen og videre langs Ljanselva til Hauketo (rute 896). Du svinger da til venstre, ned under brua ved portnerboligene som tilhørte Stubljan herregård - en av Oslos flotteste herregårder.

Ønsker du i stedet å sykle sørover langs Bunnefjorden, tar du til venstre når du kommer ned bakken til Ljansbrukveien, og følger rute 895 i retning Svartskog.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
481 Hjemover langs Ljanselva Skullerudstua Skullerudstua 23.3

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Kolbotn