Ringneskrysset - Stuene

Rute nr: 910
Område: Sørmarka
Lengde: 3.5 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Utgangspunktet for denne sykkelruta er Ringneskrysset ved sørenden av Gjersjøen. Herfra sykler du først sørover på gang- og sykkelvei langs Høyungsletta - til rundkjøringen nedenfor inngangen til Tusenfryd. På venstre side har du E6 og E18 i "støyende forening". Veiene krysser hverandre her på Vinterbro.

I rundkjøringen tar du til venstre, inn på Nøstvetveien, og begir deg i tunnel under motorveien. Nå skal du østover, og på grusvei starter du klatringen opp lia. Det er snakk om ca. 700 meter med stigning fra rundt 50 til ca. 115 meters høyde. Dermed er du inne i Nøstvedtmarka, et fint turområde som strekker seg østover og sørover til Ski (er en del av Sørmarka).

Etter å ha passert avkjøringen til Nøstvedt jorddeponi på venstre side, sykler du inn på den storslåtte Nøstvedt gård. Her er det funnet steinalderbosetninger fra tiden helt tilbake til 4.000-5.000 år f.Kr. I første kryss tar du til høyre, og sykler ned en lang bakke med vide jorder på begge sider. Så kommer du inn i skogen, og i krysset like før et lite tjern, passer du på å ta til venstre forbi tjernet.

Nytt kryss venter, og nå skal du til høyre. Sykler du til venstre her, kan du fortsette på dette som er Den Fredrikshaldske Kongevei - i retning Greverud (rute 364). Du får med deg vel 100 meter av denne veien, før du må ta av til venstre, oppover på en sti. Knapt 300 meter senere er du oppe ved Stuene. På venstre side ser du Nordre Stuene. Her ved den gamle husmannsplassen er det satt opp benker og bord, og det er god utsikt nordover mot Oppegård.

Veien til høyre går videre gjennom Nøstvedtmarka til Ski (rute 365). Du starter i samme retning dersom du vil tilbake på kongeveien, og fortsette mot Nygårdskrysset (rute 375).

OBS: Dersom du vil fortsette på kongeveien i krysset rett nedenfor Stuene (se ovenfor) kommer du inn på sistnevnte rute etter ca. 600 meter. Men da går du altså glipp av Stuene.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km