Bøhnshytta - Atthaldsdammen - Vangen

Rute nr: 943

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne sykkelruta starter i krysset ved Bøhnshytta. Kommer du opp hit i rute 940 fra Feiring eller rute 941 fra Almelihaugen ved Almelia, tar du til høyre – kommer du fra Skomakartjennet (rute 942) svinger du til venstre for å komme inn på denne ruta. Det er skiltet mot Feiring jernverk i krysset.

Vegen går i nordøstlig retning, gjennom lett terreng. En knapp kilometer fra start kommer du fram til Bladtjennet, og sykler langs nordsiden av vannet. Rundt 1,5 kilometer senere får du Atthaldsdammen på høyre side. Ved den østre enden av vannet ender skogsbilvegen. Her er det en romslig parkeringsplass, og fint å raste. Herfra går det sti inn til Feiring jernverk. Ifølge skilt er det 15 minutter å gå.

Vår rute går videre på sti. Du følger skiltingen mot Øverbygda. Stien er godt merket. Det er litt stigning i starten. Litt etter at du har passert en hytte som ligger på venstre side, deler stien seg, og her holder du til venstre. Snart får du Alnesseter på høyre side. Nå er det mer veg enn sti du sykler på, og mens stien går videre gjennom skogen, følger du denne vegen ned en bakke.

Her tar du til høyre på god grusveg, og sykler siste strekning ned til Vangen. Også herfra kan man gå inn til Feiring jernverk. Rute 947 går videre ned lia til Stubberuddalen ved Mjøsa.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Bøhnshytta