Sørkedalen skole - Kringla

Område: Nordmarka syd
Lengde: 9.4 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne sykkelruta følger den vestlige "hovedveien" inn Marka fra Sørkedalen skole. Du sykler først inn Zinoberveien. I bunnen av bakken krysser du Heggelielva og tar til venstre før den store parkeringsplassen ved gården Åmot. Veien som går ned til høyre her, fører bl.a. til Finnerud (rute 168).

Etter at de første bakkene er tilbakelagt, passerer du bommen ved Pipenhus og er straks framme i et kryss (1,4 kilometer fra start). Her svinger Heggeliveien (rute 180) til venstre mot Lysedammene og Søndre Heggelivann.

Vår rute forsetter på Langliveien - i jevn stigning videre opp forbi den tradisjonsrike plassen Kjelsås (her henger skallen av den siste bjørnen som ble skutt i Marka i Oppkuvområdet på slutten av 1800-tallet).

Etter Kjelsås flater veien ut langs Langlivannet, med bra utsyn nord- og nordøstover. Videre fram til det sentrale veikrysset ved Kringla.

Her kan du enten ta til venstre i retning Krokskogen og Storflåtan gård (rute 129) eller Skottakrysset (rute 97) – eller du kan fortsette rett fram, videre innover i Nordmarka (rute 322 til Spålen, rute 140 til Sandungen gård eller rute 152 til Kikut).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
489 Fra Sykkelbussen til vann og by Ringkollen Huseby 58.2
54 Fra toppen av Krokskogen Ringkollen Sørkedalen skole 27.6
72 I tømmerfløternes spor Ringkollen Sørkedalen skole 28.1
302 Langs store vann i Nordmarka Sørkedalen skole Sørkedalen skole 38.1
51 Langs vannveier vest i Marka Tverrsjøstallen Sørkedalen skole 34.4
42 Rundtur fra Sørkedalen Sørkedalen skole Sørkedalen skole 35.9
164 Til Markas indre fra Sørkedalen Sørkedalen skole Sørkedalen skole 89.6
274 Variert langtur fra nord til sør Grua Spikkestad 101.0

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Sørkedalen skole