Skjetten - Sagdalen

Rute nr: 986
Område: Østmarka
Lengde: 1.7 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne ruta, som i sin helhet går på gang-og sykkelvei, starter fra veikrysset Solvangen/Nordbyveien på Skjetten, og følger Nordbyveien sørover og oppover til møtet med Skjettenveien. Den fortsetter du på ned til veikrysset rett etter broen over Sagelva.

Her, nederst i Sagdalen, ender ruta, men du kan fortsette på rute 987 tilbake til Skjetten, men langs Nitelva. To andre alternativer er å sykle til Lørenskog stasjon (rute 971) eller ta rute 988 til Lillestrøm.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km