Skjetten - Nitelva - Sagdalen

Rute nr: 987
Område: Østmarka
Lengde: 2.6 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Ruta starter fra veikrysset Solvangen/Nordbyveien på Skjetten, og går først inn på Solvangen og gjennom boligområdet der. På fin turvei sykler du så ned til Nitelva.

Idet du møter Skjærvaveien svinger du til venstre, og fortsetter gjennom det fascinerende våtmarksområdet langs elva. Snart kommer du inn på Skjærvaveien igjen, og den holder du deg på til du er fremme ved veikrysset ved Sagelva, nederst i Sagdalen. Her ender ruta, men du kan fortsette på rute 986 tilbake til Skjetten, på gang- og sykkelvei. To andre alternativer er å sykle til Lørenskog stasjon (rute 971) eller ta rute 988 til Lillestrøm.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km