Fra Sørkedalen til Lommedalen

Du skal fra den ene siden av Bærumsmarka til den andre – fra Sørkedalen i øst til Lommedalen i vest. Turen går i lett terreng – den passer for både store og små.

Fra Bogstad badeplass går løypa over Bogstadvannet og nordover gjennom Sørkedalen. Etter hvert kommer du opp i høyden og får fin utsikt over dalen. Løypa dreier vestover, og du er nå i grenselandet mellom Bærumsmarka og Krokskogen.

Etter vel 9 kilometer i sporet er du framme på Vensåsseter. Her er det servering i helgene. Du er nå ca. 330 meter over havet, ca. 180 meter høyere enn ved start. Stigningen hit er ganske jevn – riktig nok er det litt kupert terreng på slutten.

Fra østsiden og nordsiden skal du nå bevege deg langs vestsiden av Bærumsmarka. Nå gjenstår strekningen ned til Burud i Lommedalen, og løypa går rett mot sør. Det er litt stigning først, og så går det i småkupert og lett terreng forbi Burudvann og fram til turens mål, som ligger ca. 215 meter over havet.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Bogstad badeplass

Nr Navn Fra Til Prepp Lengde i km
313 Bogstad - Bjørnsgard Bogstad badeplass Bjørnsgard 15.02.2019 2.4
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S Bjørnsgard Tangenåsen 09.01.2021 0.5
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr Tangenåsen Galemyr 19.02.2021 2.9
232 Galemyr - Skrubbdal Galemyr Skrubbdal 30.03.2019 3.3
218 Skrubbdal - Fløyta Skrubbdal Fløyta 12.03.2021 2.6
438 Fløyta - Vensåsseter Fløyta Vensåsseter 20.03.2021 2.4
440 Burud - Vensåsseter Vensåsseter Burud 16.03.2021 4.1