Langt, men lett

Strake veien fra Siggerud til Langhus, Ski og Ås – det er en lang vei mot sør. Tilbake går turen via Vassum, Ski og Bru. Vi skal med andre ord sykle i et stort ”åttetal” gjennom Sørmarka og Follomarka.

Det er langt, men lett. For det er ikke særlig kupert i disse områdene. To motbakker er verdt å nevne: Oksrudbakken og Vassumbakkene. Fra Langhus til Ås er det så godt som flatt. Riktig nok er det litt mer ”ruglete” mot slutten av turen, i området mellom Rud og Siggerud, men det ville være en overdrivelse å si at det er bratte bakker som preger skogsbilvei og sti på denne strekningen.

Fra krysset mellom Vevelstadvegen og Gamle Siggerudveg sykler vi vestover langs idrettsplassen. Ca 850 meter fra krysset tar vi til venstre. Det er grusvei opp Oksrudbakken – en bakke med stigning på rundt 35 meter i løpet av rundt 300 meter. Så går det nedover, vi tar til venstre, og sykler sørover den såkalte vannledningstraseen. Her er det fast dekke, og flott å sykle.

Vi kommer til Vevelstad – tar til venstre ved Langhushallen, inn på en grusvei, forbi et lite tjern og er straks framme ved Langhus stasjon. Neste etappe går på gang- og sykkelvei til Ski. Fra Ski stasjon fortsetter så ferden på gang- og sykkelvei videre sørover langs store gårder, vi krysser E18 og kommer inn i Follomarka. Veien blir nå til en turvei som skiller lag med bilveien. Vi befinner oss tett ved jernbanesporet på siste strekket før vi ankommer Ås stasjon.

Nå er vei ved turens sørligste punkt, og det er tid for å tenke på hjemturen. Vi legger kursen rett vestover langs riksveien. Fra Langhus og til Meierikrysset vest for Ski har vi syklet på Nasjonal sykkerute nr. 7. I Meierikrysset tar vi av mot nord og følger veien – mesteparten grus – langs Årungen til Vassum. Her venter Vassumbakkene. Ved nordenden av Årungen tar vi til høyre (asfalt igjen), og nå har framfor oss en stiging på ca 110 høydemeter på ca 1,5 kilometers lengde.

På toppen av bakkene er det flott utsikt vestover. Vi er på vei gjennom frodig jordbrukslandskap mot nordøst, via Nygårdskrysset til Ski. Nygårdskrysset passerer vi på den staselige Leonardo Da Vincis bro. Fra Ski og tilbake til Siggerud går turen via Rud og gjennom skogen fra Karlsrud og fram til Siggerudveien. Så er det litt asfaltvei igjen til Bru, før vi tar fatt på siste etappe gjennom skogen til Brusaga og Siggerud. Dermed er ”åttetallet” komplett!

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Siggerud

Nr Navn Fra Til Lengde i km
347 Siggerud - Langhus Siggerud Langhus 6.5
344 Ski - Langhus Langhus Ski 4.0
359 Ås - Ski Ski Ås 8.0
358 Ås - Vassum Ås Vassum 6.0
372 Nygårdskrysset - Vassum Vassum Nygårdskrysset 4.0
366 Ski - Nygårdskrysset Nygårdskrysset Ski 3.0
343 Ski - Rud Ski Rud 4.9
346 Rud - Siggerud Rud Siggerud 7.3