Fyrivangrunden

Tur nr: 314
Område: Eidsvoll - Nes
Lengde: 22.8 km
Gradering: Medium

Dette er samme traseen som Halmsås og Omegn Skilag arrangerer sitt årlige turrenn Fyrivangløpet i, med start og innkomst ved Skogbygda skole. Lengden er da 27 km, men i beskrivelsen her tas det utgangspunkt fra innfallsporten Heimdal.

Løypa går i variert terreng opp til myrområdene i høyden. Med flere sammenhengende myrer opplever du her store åpne «vidder» før du får fine utforkjøringer på veien tilbake til Heimdal.

Første del av løypa går i lett terreng fra Heimdal og følger skogsbilvei i 1,5 km. Den går videre i skogsterreng i skogsterreng og over på skogsbilvei igjen og etter 3,5 km krysser et åpent jorde fram til Greniskogen.

Derfra går den i lett stigende terreng på skogsbilvei og krysser Skjærbekken over Råkalidammen og følger skogsbilvei langs Skjærbekken til løypekrysset ved Snippen.

Løypa tar her av til venstre, passerer Jellumsetra og følger traktorvei og skogsterreng siste strekningen fram til Gammelvangsmyra. Løypa stiger innpå 100 meter fra Snippen til Gammelvangsmyra, fordelt på 3 stigninger.

Ved Gammelvangsmyra tar løypa til høyre og går forbi Kroktjennet, over Grindermyrene til Torvet før den vender sørover mot Fyrivangen og videre over Høgmyra, forbi minneplate om flyslipp 3. mars 1945.

Derfra følger den traktorvei og skogsbilvei før den går over Flakamyrene med etterfølgende nedkjøring til Putten. Fra Putten må du over et høydedrag før du får en lang utforkjøring tilbake til Heimdal.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Heimdal

Nr Navn Fra Til Prepp Lengde i km
1016 Heimdal - Greniskogen Heimdal Greniskogen 23.03.2018 4.5
1017 Greniskogen - Råkalidammen - Snippen Greniskogen Snippen 23.03.2018 3.6
1019 Snippen - Jellumsetra - Gammelvangsmyra Snippen Gammelvangsmyra 23.03.2018 2.7
1020 Putten - Høgmyra - Fyrivangen - Gammelvangsmyra Gammelvangsmyra Putten 23.03.2018 8.3
1015 Heimdal - Putten Putten Heimdal 06.03.2018 3.7