Gjersjøen rundt fra Kolbotn

Tur nr: 428
Område: Sørmarka
Lengde: 17.5 km
Gradering: Lett

Kjører man bil langs Gjersjøen, møter man som regel alltid syklister. Veien langs dette vannet i Oppegård kommune er svært populær blant trafikanter på to hjul. Noen er på langtur gjennom Follo, andre sykler den populære turen rundt Gjersjøen. Og det er den runden vi skal ta, med Kolbotn som utgangspunkt.

Vi starter i Kolbotnveien, ved Kolbotn stasjon. Vi sykler først nordover, og tar til venstre på brua over jernbanesporene. I rundkjøringen tar vi 90 grader til venstre, og følger Kolbotnveien videre gjennom bebyggelsen og ned til Gjersjø bru, ved Gjersjøens utløp. Her tar vi til venstre. Litt over halvveis fra Kolbotn stasjon, passerer vi Ingierkollen slalåmsenter.

Det er gang- og sykkelvei fram til Gjersjø bru. Men når turen nå går videre på Gamle Mossevei, er det ingen egen trasé å sykle på. Så her må vi være OBS på bilene! Det er en del trafikk her, selv om de fleste kjører på den "nye" Mosseveien.

Sørover langs Gjersjøen går det lett unna. Her kan vi nyte ca. 6,5 kilometer med praktisk talt flat vei. Ved sørenden av vannet tar vi til venstre i Ringneskrysset. Nå er vei ganske nøyaktig halvveis. På resten av turen kan vi for det aller benytte sykle på gang- og sykkelvei.

Vi sykler nordover langs fylkesvei 156, som var E6-trasé før Nøstvedttunnelen ble tatt i bruk i 2009. Etter bare noen hundre meter er vi framme ved den 342 meter lange Ringnestunnelen. Her har syklende og gående sin egen trasé til disposisjon utenfor tunnelen - rundt Amundsneset. Etter å ha syklet et stykke langs fylkesveien igjen, kommer vi fram til en rundkjøring, hvor vi tar til venstre.

Vi følger hovedveien (fylkesvei 152) gjennom Oppegård, og på høyre side har vi nå fått Østfoldbanen. På vei nordover Skiveien har vi boligområder på begge sider av veien. Vi passerer like ved Myrvoll stasjon, og nærmer oss etter hvert Kolbotn. Etter en svak nedoverbakke tar vi 90 grader til venstre, inn i Kolbotnveien, og noen hundre meter senere er vi tilbake der turen startet.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Kolbotn

Nr Navn Fra Til Lengde i km
899 Kolbotn - Gjersjøen - Ringneskrysset Kolbotn Ringneskrysset 8.7
900 Ringneskrysset - Myrvoll - Kolbotn Ringneskrysset Kolbotn 8.8