Gaupesteinmarka rundt

Tur nr: 439
Område: Sørmarka
Lengde: 42.3 km
Gradering: Medium

Gaupesteinmarka er ikke så stor. Det er høyst overkommelig å sykle rundt den. Denne turen er vel 4 mil lang. Den går for det aller meste på asfalt, men vi får også en smak av selve Gaupesteinmarka når vi tar oss inn i terrenget mot slutten av turen.

Utgangspunktet er veikrysset ved Tomter stasjon. Vi legger kursen mot nordøst – på Enebakkveien. Vi sykler først gjennom skogen langs Hobølelva. Når vi kommer fram til vannet Mjær, endrer landskapet karakter. Turen går videre langs gårdene ved vannet, og snart er vi framme ved Tangen bru i Ytre Enebakk.

Her tar vi til venstre, og er dermed i gang med turens andre etappe – vestover til Ski. Til nå tar vi syklet på østsiden av Gaupesteinmarka, nå fortsetter vi på nordsiden. Turen går på gang- og sykkelvei gjennom sentrum i Ytre Enebakk og videre langs Vågvann. Nord i vannet forlater vi Osloveien, og tar til venstre på Skiveien.

Mens vi sykler videre gjennom kulturlandskapet, kaster vi blikket tilbake mot Vågvann og bebyggelsen i Ytre Enebakk. Vi kommer over til Langen, og fra brua mellom Vågvann og Langen ser vi nordover dette vannet, som er det lengste i Sørmarka.

Etter å ha syklet gjennom et område med skog, kommer vi fram til Gjetsjøvannet, med avstikkermulighet til Gjersengen, en fin badeplass med et stort friområde, som ligger ved Langen. Vi følger Siggerudveien forbi Nærevann (naturreservat) og Midtsjøvann (badeplass), og sykler gjennom åpent og fint landskap forbi Ski middelalderkirke (bygning fra 1100-tallet) og fram til Ski stasjon.

Nå har vi kommet oss et godt stykke vest for Gaupesteinmarka. Turen går videre mot sørøst, og dermed nærmer vi oss igjen, «tråkk for tråkk». Først Jernbanesvingen, så til høyre i rundkjøringen, og deretter peiler oss inn på Kråkstad. Vi følger Kråkstadveien dit. Nå er vi midt i kulturlandskapet, med store gårder på begge sider av veien.

Via Stasjonsveien kommer vi fram til Kråkstad stasjon, og fortsetter på den andre siden av jernbanelinja, i Tronåsveien og Tomterveien. Vi tar inn i Vientjernveien, følger den til parkeringsplassen ved skytebanen på Granerud, og videre gjennom skogen til Vientjern. Fra Granerud sykler vi på skogsbilvei, og nå befinner vi oss helt i ytterkanten av Gaupesteinmarka.

Hva med en liten avstikker nå? 600 meter fra Granerud går det en løypetrase opp til venstre. Etter 800 meter i skogen kommer vi opp til det 12 meter høye Hjellsåstårnet. Herfra er det storslagen utsikt! Ellers er det veldig fint å raste ved Vientjern, et populært friluftsområde og turmål.

Nå gjenstår kun siste etappe av turen, og første del av den går gjennom søndre del av Gaupesteinmarka. I 1,5 kilometer følger vi skiløypetraseen – først opp en bakke, og så til høyre. Herfra sykler/går vi rett fram – forbi Breimosan – i retning Tyrihjellen. Her kan vi nok bli utfordret av røtter noen steder, og det kan være bløtt etter regnvær. Men stort sett er dette en helt grei sykkeltrasé.

Vi kommer ut i kulturlandskap igjen, og følger Unåsveien og Kråkstadveien til Tomter stasjon, der turen startet.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Tomter

Nr Navn Fra Til Lengde i km
908 Tomter - Mjær - Ytre Enebakk Tomter Ytre Enebakk 8.3
526 Ytre Enebakk - Ski Ytre Enebakk Ski 16.2
475 Ski - Kråkstad Ski Kråkstad 5.9
477 Kråkstad - Granerud Kråkstad Granerud 4.0
565 Granerud - Vientjern Granerud Vientjern 1.4
566 Tomter - Breimosan - Vientjern Vientjern Tomter 6.5