Langs Storflåtan mot Sørkedalen

Ringkollen er et flott utgangspunkt for turer i flere retninger, enten du nå tenker deg til Sørkedalen, Lommedalen eller nordøstover mot Nordmarka. I dag er Skansebakken i Sørkedalen målet.

Du kommer til å passere flere vann underveis - aller først Øyangen, som ligger 562 meter over havet. Ingen andre steder, verken i Nordmarka eller på Krokskogen, finner du en sykkelvei som følger et vann i tilsvarende høyde.

Etter en strekning på trillesti (for det meste planker) kommer du over til Spålsveien, og følger denne ned til Storflåtan. Helt nede ved demningen er det flott å ta seg en rast, mens du nyter utsikten utover vannet.

Nå fortsetter turen sørover, med Storflåtan på høyre side, før veien stiger opp til høydedraget som bringer deg over mot Heggelivannene. På vei dit, passerer du flere mindre vann, bl.a. Åbortjernet, som har fine plasser både for bad og rast.

Vel framme ved demningen sør i Søndre Heggelivann, kan du se fram til lange, fine utforbakker ned til Storebekkhytta. Her svinger du til venstre, og følger veien i lett terreng (mest utforbakker) ut til Skansebakken. Og der venter kanskje bussen - eller du kan "ose" ned dalen på asfalt.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Ringkollen

Nr Navn Fra Til Lengde i km
130 Ringkollen - Storflåtan gård Ringkollen Storflåtan gård 10.9
141 Storflåtan gård - Skottakrysset Storflåtan gård Skottakrysset 3.3
145 Skottakrysset - Heggelia - Søndre Heggelivann Skottakrysset Søndre Heggelivann 6.2
182 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann Søndre Heggelivann Storebekkhytta 5.0
183 Skansebakken - Storebekkhytta [Gråseterveien] Storebekkhytta Skansebakken 5.7